ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕКСТИЛ, КОЖУ И ОБУЋУ

Лабораторија за текстил, кожу и обућу  бави се истраживањем и развојем метода испитивања текстилних материјала, готових одевних предмета, материјала од коже и обуће, за различите и специјалне намене.

У Лабораторији  се примењују методе испитивања у складу са националним и светским стандардима у циљу оцене квалитета испитиваних производа и праћења промена квалитета у току примене и складиштења интендатских материјалних средстава.

Стручњаци лабораторије за текстил, кожу и обућу учествују у изради и усвајању националних стандарда.

ТЕКСТИЛ

Испитивање физичко-механичких и хемијских карактеристика текстилних материјала, одеће и различите опреме израђене од текстилних материјала (за потребе тржишта, радно-заштитне, постељне, логорске, специјалне и наменске) према: SRPS, ISO, EN, DIN, ASTM, MIL.

  • текстилна влакна
  • предиво
  • тканине
  • плетенине
  • неткани текстил
  • готови одевни предмети
  • опрема од текстила

КОЖА И ОБУЋА

Испитивање физичко-механичких и хемијских карактеристика свих врста кожа и обуће за различите намене (за потребе тржишта, радно-заштитне, специјалне и наменске) према: SRPS, ISO, EN, DIN, ASTM, MIL.

  • готове коже
  • ђонови
  • обућа

 


МЕНИ