ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ЧВРСТОЋУ

Главне области рада лабораторије су:

 • Статичка испитивања конструкција,
 • Динамичка испитивања конструкција,
 • Испитивања стандардних епрувета,
 • Електронска мерења.

Објекти који се испитују су:

 • ваздухоплови свих типова и величина (авиони, хеликоптери, ракете, модели итд.),
 • бродови,
 • возила,
 • други (грађевински) објекти.
 • стaндардне и структурне епрувете

 

Испитна опрема и инструменти

Серво-хидраулички систем MTS:

 • Кидалица 500kN, актуатори 100kN, 25kN и 1000Nm
 • Интегрисани аквизициони систем 32 канала.
 • Електромеханичке кидалице Schenck 400kN, 100kN
 • Инструментирано Шарпијево клатно Schenck
 • Електромеханичка кидалица Instron 5kN


Мерни уређаји за аквизицију:

 • Hottinger UPM 60, UGR 100, KWS 506C, Spider
 • Мерни давачи силе, помераја, притиска, мерне траке

Референце:

За потребе Војске, у Лабораторији су обављена:

 • статичка испитивања свих домаћих ваздухоплова почев од прототипа авиона Галеб-2 па до авиона ЛАСТА
 • Испитивања чврстоће подвесних средстава
 • Испитивања чврстоће делова хеликоптера ХТ 40 и Газела
 • Испитивање статичке чврстоће кућишта подморничког акумулатора
 • Испитивање статичке чврстоће делова монтажно-демонтажног моста BAILY
 • Испитивања митраљеских опруга – амортизера Застава-оружје


За наручиоце из цивилног сектора Лабораторија је обавила:

 • Разна испитивања чврстоће за потребе Клуз-падобрани, Мостоградња, НИС, Азотара, Мома Станојловић, Утва, Југоимпорт, итд.
 • Динамичка испитивања дампера – амортизера сеизмичких оптерећења Система ДC90
 • Испитивања на замор железничких шина и бетонских прагова
 • Испитивање на замор главног вратила турбине авионског мотора VIPER
 • Испитивање на замор камионског карданског вратила

 

МЕНИ