ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИЛ СИМУЛАЦИЈУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИЛ (hardware in the loop) СИМУЛАЦИЈУ специјализована је за послове истраживања и развоја у областима симулације система водјења и управљања са реалним хардвером и аквизицију и процесирања сигнала.

Мерна опрема и инструменти

 Унутар Лабораторије инсталиран је петоосни симулатор лета ракете и циља С-450Р-5 са системима за: мерење, аквизицију и процесирање сигнала (BURR-BROWN, DATA TRANSLATION i NATIONAL INSTRUMENTS). Пратећу опрему уз петоосни симулатор лета ракете и циља сачињавају: контролна конзола, погонска хидраулична јединица и инсталација ваздуха за рад под високим притиском.

ХИЛ симулација омогућава развој погодних начина тестирања и евалуације прототипова хардвера система вођења и управљања ракетом у затвореној симулационој петљи.

Симулација кретања ракете по висини, правцу и ваљања је обезбеђена управљањем по три осе.

Спољашње две осе симулатора лета одрађују азимут и елевацију симулираног транслаторног кретања циља.

Могућности испитивања

 Лабораторија за ХИЛ симулацију може да понуди наручиоцима:

 • Идентификацију параметара система вођења и управљања ракета,
 • Испитивање компонената система вођења и управљања,
 • Посебне ХИЛ симулационе методе за системе вођења и управљања ракета,
 • Израду софтвера за off-line и ХИЛ симулационе методе итд.

Референце

 • Имплементација развијеног аутопилота у петљу управљања вођене ракете ваздух-земља "ГРОМ", (ГРОМ-АС)
 • Дефинисање секвенце лансирања противоклопне вођене ракете ПОРС "БУМБАР" са развијеним хардwаре,
 • Идентификација параметара система за управљање вектором потиска (УВП), на неколико изведених решења, и имплементација интерцепторског система за УВП у петљу управљања противоклопне вођене ракете ПОРС "БУМБАР" и
 • Идентификација параметара освојене главе за самовођење и имплементација исте у петљу управљања, самовођеног противваздушног ракетног система "С-10".

Најважније карактеристике специјалног апликативног софтвера развијеног у Лабораторији су:

 • Модуларни концепт,
 • Могућност off-line симулације,
 • Различите варијанте ХИЛ симулационих програма и
 • Могућност испитивања појединачних компонената система вођења и управљања.

МЕНИ