ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГОРИВА И МАЗИВA

Лабораторија за горива и мазива  има више од педесет година искуства у истраживању, развоју и испитивању феномена у производњи, транспорту, складиштењу и експлоатацији течних нафтних горива, уља за подмазивање, мазивих масти, синтетичких флуида, расхладних и специјалних течности.

За оцену квалитета и квалификациона испитивања погонских средстава примењују се национални и међународни стандарди.

Захваљујући дугогодишњој традицији, стеченом искуству и испуњењу захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, лабораторија је сертификована 2008. године од стране Акредитационог тела Србије и добила сертификат под редним бројем 01-215.

Техничка опремљеност

Лабораторија поседује савремену опрему за испитивање и карактеризацију погонских средства за све методе у оквиру обима акредитације.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Р.

бр.

Предмет испитивања материјал/

производ

Област испитивања

Врста испитивања или

карактеристике која се мери

(опсег мерења; мерна несигурност)

Метода испитивања (правилник, стандард, валидована метода)

1.

Моторни бензини

Авионски бензини

Млазно гориво

Физичка испитивања

Одређивање густине

SRPS EN ISO 3675:2007

Одређивање тока дестилације

SRPS EN ISO 3405:2007

Одређивање напона паре

SRPS B.H8.030:1983

Одређивање тачке паљења у затвореном суду

SRPS EN ISO 2719:2008

Одређивање тачке мржњења

SRPS ISO 3013:2007

Испитивање реакције са водом

ASTM D 1094:1999

Одређивање садржаја механичких нечистоћа мембранском филтрацијом

ASTM D 5452:2000

Одређивање кинематичке вискозности

SRPS ISO 3104:2003

Одређивање тачке димљења

SRPS B.H8.029:1983

Одређивање нето специфичне енергије

SRPS ISO 3648:2002

Хемијска испитивања

Одређивање садржаја постојеће смоле

SRPS ISO 6246:2005

Одређивање садржаја олова

ASTM D 3341:2000

Одређивање садржаја сумпора - метода лампе

ASTM D 1266:1998

Одређивање корозивности према бакру

SRPS ISO 2160:1997

Одређивање присуства меркаптана-Доктор тест

SRPS B.H8.152:1986

Садржај меркаптана

ISO 3012:1999

Одређивање садржаја олова ААС

SRPS B.H8.082:1994

Oтпорност на детонацију

Одређивање октанског броја- истраживачка метода

ISO 5164:2005

Одређивање октанског број-моторна метода

ISO 5163:2005

 


физичка испитивања

Одређивање густине

SRPS EN ISO 3675:2007

Одређивање тока дестилације

SRPS EN ISO 3405:2007

Одређивање тачке паљења у затвореном суду

SRPS EN ISO 2719:2008

2 .

Дизел горива,

Уља за ложење

физичка испитивања

Одређивање кинематичке вискозности

SRPS ISO 3104:2003

Одређивање тачке течења

SRPS ISO 3016:1997

Одређивање тачке замућења

SRPS ISO 3015:1997

Одређивање филтрабилности

SRPS B.H2.412 :2003

Одређивање воде кулометријском титрацијом КФ

SRPS ISO 12937:2005

Одређивање нечистоћа у средњим дестилатима

SRPS EN 12662:2004

Одређивање воде и механичких примеса

SRPS B.H8.150:1983

Одређивање цетан индекса

SRPS ISO 4264:2002

хемијска испитивања

Одређивање садржаја пепела

SRPS EN ISO 6245:2008

Одређивање индикатора квалитативно

SRPS B.H8.064:1990

3.

Уља

(некоришћена и коришћена)

Физичка испитивања

Одређивање боје

SRPS ISO 2049:2007

Одређивање густине

SRPS EN ISO 3675:2007

Одређивање кинематичке вискозности

SRPS ISO 3104:2003

Одређивање индекса вискозности

SRPS ISO 2909:2007

Одређивање воде и механичких примеса

SRPS B.H8.150:1983

Одређивање воде дестилацијом

SRPS B.H8.039:1983

Одређивање тачке паљења у затвореном суду

SRPS EN ISO 2719:2008

Одређивање тачке паљења у отвореном суду

SRPS EN ISO 2592:2005

Одређивање тачке течења

SRPS ISO 3016:1997

Одређивање пенушања

SRPS ISO 6247:2004

Одређивање привидне динамичке вискозности на ниским температурама

ASTM D 5293:1999

Oдређивање одвајање воде од уља

SRPS ISO 6614:2003

Хемијска испитивања

Одређивање садржаја пепела

SRPS EN ISO 6245:2008

Одређивање садржаја сулфатног пепела

SRPS ISO 3987:1996

Одређивање корозивности према бакру

SRPS ISO 2160:1997

Одређивање укупног киселинског броја

SRPS ISO 6619:1994

Одређивање укупног базног броја

SRPS ISO 3771:1999

Одређивање нерастворног остатка у пентану мембранском филтрацијом

ASTM D 4055:1997

Физичко-хемијска испитивања

Одређивање садржаја адитивних елемената (калцијум, магнезијум, цинк)

ASTM D 4628:1997

Одређивање садржаја елемената хабања у коришћеним уљима

DIN 51397-1:1997

Механичка испитивања

Одређивање особина спречавања хабања

(4 кугле)

ASTM D 4172:1999

Одређивање карактеристика при крајњим притисцима (4 кугле)

ASTM D 2783:1998

 


Одређивање електропробојне чврстоће изолационих уља

SRPS EN.60156:2008

4.

Авиомасти,

Масти за општу употребу

Физичка испитивања

Одређивање тачке капања

ASTM D 2265:1994

Одређивање пенетрације

SRPS ISO 2137:1997

Одређивање промене пенетрације после гњечења

SRPS ISO 2137:1997

Одређивање издвајања уља

IP 121:1975

Одређивање губитка испаравањем

ASTM D 2595:1996

Хемијска испитивања

Одређивање оксидационе стабилности

ASTM D 942:1995

Одређивање корозивности према бакру

ASTM D 4048:1997

Механичка испитивања

Одређивање испирљивости водом

ASTM D 1264:2000

Одређивање особина спречавања хабања

(4 кугле)

ASTM D 2266:1996

Одређивање карактеристика при крајњим притисцима (4 кугле)

ASTM D 2596:1997

5.

Расхладне и кочне течности

Физичка испитивања

Одређивање густине

SRPS EN ISO 3675:2007

Одређивање тачке мржњења антифриза

SRPS H.Z8.053:1984

Одређивање пенушања

SRPS H.Z8.057:1984

Одређивање тачке кључања са равнотежним рефлуксом

SRPS H.Z8.058:1984

Oдређивање влажне тачке кључања кочне течности

SRPS H.Z8.063:1986

Oдређивање губитка испаравањем кочних течности

SRPS H.Z8.069:1986

Oдређивање компатибилности кочних течности

SRPS H.Z8.071:1986

Хемијска испитивања

Одређивање садржаја пепела

SRPS EN ISO 6245:2008

Одређивање pH вредности

SRPS H.Z8.052:1984

Одређивање корозије у стакленом апарату

SRPS H.Z8.056:2007

Одређивање резервне алкалности

SRPS H.Z8.059:1984

Одређивање pH вредности

SRPS H.Z8.064:1984

Одређивање хемијске стабилности кочних течности

SRPS H.Z8.066:1986

Одређивање корозије кочних течности

SRPS H.Z8.067:1986

Референце

Ø За потребе домаћих произвођача и добављача погонских средстава, лабораторија је у периоду од оснивања до данас обавила значајна квалификациона испитивања уља, горива, масти, заштитних средстава на бази нафтних деривата, расхладних и специјалних течности, кочних течности и др.

Ø По захтевима војних установа и корисника цивилног сектора лабораторија у току године испита више од 1200 узорака.

Ø Квалитет и оцена резултата испитивања горива и уља потврђује се учешћем у међулабораторијска испитивања уз учешће више од 50 лабораторија из читавог света.

Ø Као потврда успешности и квалитета добијени су сертификати организатора испитивања, Institute for Interlaboratory Studies, Spijkenisse, The Netherlands:

1. Sertificate of Participation for PT-GASOLINE (iis08B04).

2. Sertificate of Participation for PT-JET FUEL A1 (iis09J01).

3. Sertificate of Excellence for PT-GASOIL (iis09G01).

4. Sertificate of Participation for PT-JET FUEL A1 (iis10J01).

5. Sertificate of Excellence for PT-GASOIL (iis10G04).

6. Sertificate of Excellence for PT-Total Contamination on GASOIL (iis10G04TC).

7. Sertificate of Participation for Lubricating Oij Unused iis 09L01a.

8. Sertificate of Participation for Lubricating Oij Used iis 09L01b.

9. Sertificate of Participation for Shell Helix Super 10 w-40 iis 10L01b Unused.

10. Sertificate of Participation for Trans. oil iis 10L03.

МЕНИ