ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

ИСТРАЖИВАЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКСПЛОЗИВА, ПИРОТЕХНИКЕ, БАРУТА И РАКЕТНИХ ГОРИВА

ИСТРАЖИВАЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКСПЛОЗИВА, ПИРОТЕХНИКЕ, БАРУТА И РАКЕТНИХ ГОРИВА

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА:

1) Истраживање у области експлозива
- Истраживање ливених РВХ експлозива
- Истраживање гранулисаних PBX експлозива
- Истраживање у подручју физике детонационог и ударног таласа

2) Истраживање у области пиротехнике
- Истраживање пиротехничких смеша
- Истраживање пиротехничких састава за израду пуњења генератора гаса

3) Истраживање у области барута и ракетних горива
- Истраживање нових састава двобазних ракетних горива
- Истраживање нових састава композитних ракетних горива
- Истраживање у области карактеризације експлозива, барута и ракетних горива.

НАМЕНА И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА:

Реализација истраживачко-развојних програма у области енергетских материјала и енергетских пуњења за потребе Војске.

• Освајање нових и/или побољшање већ развијених енергетских материјала (експлозива, пиротехничких смеша, барута, сагорљивих елемената муниције, хомогених и хетерогених ракетних горива и погонских пуњења ракетних мотора) у циљу подизања нивоа техничких решења убојних средстава .
• Освајање нових и усавршавање постојећих технологија израде, прераде, лаборације и делаборације експлозива, пиротехничких састава и ракетних пуњења.
• Стицање фундаменталних сазнања у области енергетских материјала и изучавању феномена везаних за процесе дефлаграције и детонације.
• Развој методологије и метода карактеризације енергетских материјала.

Истраживачке активности се реализују у лабораторијама ВТИ на локацији Жарково и у Техникуму за енергетске материјале у Баричу:
• Лабораторији за експлозиве,
• Лабораторији за пиротехнику,
• Лабораторији за баруте и двобазна ракетна горива,
• Лабораторији за композитна ракетна горива,
• Лабораторији за испитивање енергетских материјала и

РЕФЕРЕНЦЕ:

У току дугогодишњег рада освојени су:
• Експлозивна пуњења разорног, рушећег и термобаричног ефекта дејства за бојеве главе ракета, артиљеријске муниције свих калибара са тренутно фугасним и кумулативним пројектилима,
• Кутије активног оклопа за балистичку заштиту тенка,
• Пиротехнички састави за стрељачку и поткалибарну муницију,
• Припалне смеше за двобазна и композитна погонска пуњења,
• Пиропатроне за одбацивање поклопца кабине МИГ-29,
• Погонска пуњења избацивог и маршевског ракетног мотора и гасогенератора за: СТРЕЛУ 2М, ГРОМ, ПЛАМЕН, ЗОЉУ, ОСУ, ОГАЊ, ОРКАН, МАЉУТКУ, СТРЕЛУ 10, БУМБАР,
• Композитно ракетно гориво за противградну ракету КПГР