ПУБЛИКАЦИЈЕ

НАУЧНОТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Примарни научни часопис из области техничких наука у коме је од 1950. године објављено преко 2.700 научних и стручних радова. Од 2002 године радови се објављују на енглеском језику, а часопис излази под називом "Scientific Technical Review" .Часопис има своју интернет презентацију на адреси: www.vti.mod.gov.rs/ntp

НАУЧНОТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Монографса серија Научнотехничке информације са темама, углавном, из области техничких наука, урађене су на основу стручне анализе и синтезе информација из отворене литературе. Од 1968 до сада је објављено преко 2.500 публикацијаинтернет презентација на адреси: www.vti.mod.gov.rs/nti


ПОДАЦИ О НАОРУЖАЊУ

Фактографске свеске са верификованим подацима о појединим врстама науружања и војне опреме. До сад је објављено 155 свезака у којима је обрађено преко 7.000 средстава.интернет презентацијa на адреси: www.vti.mod.gov.rs/fs