O ВОЈНОТЕХНИЧКОМ ИНСТИТУТУ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ (ВТИ) је највећа војна установа и саставни је део Министарства одбране Републике Србије.

Буџетска је институција, у потпуном власништву Републике Србије.

Војнотехнички институт акредитован је код Министарства за просвету, науку и технолошки развој РС, као научно-истраживачка институција Републике Србије. Реакредитација реализована 2015. године.

Од стране Директората цивилног ваздухопловства РС, Војнотехнички институт добио је сертификат “Design Organisation Approval Certificate RS.N.21J.001“, као организација овлашћена за пројектовање ваздухоплова.

Двe лабораторије ВТИ сертификоване су од стране Владе Републике Србије, као националне лабораторије: Лабораторија за сертификацију игара на срећу и Лабораторија за арбитражу маркера у горивима.

Развој наоружања и војне опреме (НВО), као производа високе технологије, главни је циљ деловања ВТИ-а. Циљ је до сада успешно оствариван, јер је у оперативну употребу Војске Србије усвојено преко 1400 средстава НВО.

При томе, освојене су бројне нове технологије, многи савремени материјали и нове методе испитивања.

ВТИ запошљава неколико десетина лица са највишим научним и наставним звањима. 80% запослених ВТИ-а чини истраживачки кадар.

Лабораторијски капацитети ВТИ-а су стварани преко 70 година. Данас ВТИ располаже са 24 савремене лабораторије. Неке од њих су од међународног значаја, неке су јединствене на подручју Балкана, а већина превазилази војни значај, па се могу сматрати националним ресурсом Републике Србије.

У наредном периоду ВТИ ће се и даље бавити својом примарном делатношћу - истраживањем и развојем у области одбрамбених технологија.

Могућност сарадње на тржишним принципима са домаћим и иностраним партнерима, такође ће бити једно од наших стратешких опредељења као предуслов успешног пословања.

Војнотехнички институт има успостављен и сертификован Интегрисани систем менаџмента од стране Војне контроле квалитета СМР МО, за област сертификације: Примењена и развојна истраживања, пројектовање и развој средстава наоружања и војне опреме.

При реализацији својих активности у потпуности примењује захтеве стандарда: SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001(45000):2008 и SRPS ISO/IEC 27001:2014.

Акредитационо тело Србије је сертификовало Лабораторију за горива и мазива и Лабораторију за текстил, кожу и обућу за обављање испитивања која су усаглашена са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 1.7025:2017