АЕРОДИНАМИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА

Лабораторија је основана 1952. године и њене основне делатности су аеротунелска испитивања, пројектовање и израда модела, аеротунелске опреме и инструментције.

Основни задатак аеродинамичке лабораторије је експериментална подршка истраживањима и развоју у фази пројектовања авиона, ракета и пројектила. Лабораторија има пет аеротунела и радионицу за пројектовање и израду модела. Аеротунели су опремљени модерном инструментацијом, која омогућава различита аеротунелска испитивања и мерења статичких и динамичких карактеристика модела.

Радионица у својим капацитетима има CAD/CAM системе и CNC стругове и глодалице.Аеротунели

У аеротунелима се испитују модели ваздухопловних и неваздухопловних објеката. Типична испитивања су:

 

 • Мерење сила и момената
 • Мерење расподеле притисака
 • Мерење дериватива стабилности
 • Испитивање струјног поља
 • Визуализација струјања
 • Мерење минималног отпора
 • Мерења на великом нападном углу
 • Мерења са подвесним теретима
 • Испитивање утицаја тла


 
Најважнија постројења у оквиру аеродинамичке лабораторије су:

 • велики подзвучни аеротунел Т-35

 

  Аеротунел је континуланог дејства и затвореног типа са осмоугаоним радним делом 3.2 × 4.4м за испитивања у опсег Махових бројева од 0.1 до 0.5 и Рејнолдсових бројева до 12 милиона/м. Погон аеротунела чине вентилатор са променљивим углом лопатица и четири AC мотора максималне снаге 7.2 MW.

 

 • трисонични аеротунел Т-38

 

  Аеротунел је прекидног дејства са надпритиском и квадратним радним делом димензија 1.5 × 1.5 м. Погонски ваздух се складишти у резервоарима високог притисак помоћу петостепеног компресора снаге 4МW. Испитивања у аеротунелу Т-38 могућа су у три опсега брзина – субсоничном, трансоничном и суперсоничном у интервалу Махових бројева од 0.2 до 4 и великих Рејнолдсових бројева до 140 милиона/м.


Поред наведених Лабораторија поседује и следећа тунелска постројења:

 • Т-32 мали субсонични аеротунел 1.2 × 1.8м
 • Т-33 водени кавитациони тунел 0.5 × 0.35м
 • Т-36 мали трисонични аеротунел 0.25 × 0.25 м


 
Радионица за пројектовање и израду модела

За пројектовање и израду модела, мерне опреме аеротунела и инструментације користи се CAD/CAM апликација Сиеменс НX. Радионица примењује широк спектар конвенционалних и неконвенционалних технологија у производњи модела, укључујући модерну CNC машинску обраду и контролу помоћу 3Д координатне мерне машине.


 
Референце
 

Аеродинамичка лабораторија је израдила и испитала моделе домаћих авиона, као што су Г-2 (ГАЛЕБ), Ј-21 (Јастреб), Ј-22 (Орао), Г-4 (Супер Галеб), Л-95 (Ласта), моделе домаћих ракета, као што су  Оса (ОСА), Зоља (ЗОЉА), Бумбар, Огањ (ОГАЊ), Оркан (ОРКАН), Гром (ГРОМ АС), као и велики број различитих модела за клијенте из иностранства.

МЕНИ