ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РАДИО И РАДИО РЕЛЕЈНЕ СИСТЕМЕ И УРЕЂАЈЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РАДИО И РАДИО РЕЛЕЈНЕ СИСТЕМЕ И УРЕЂАЈЕ намењена је за истраживање, развој и испитивање радио и радио релејних система и уређаја, мрежних радио система и интерком уређаја и/или склопова и подсистема за надзор и управљање за потребе Војске Србије или за потребе екстерних наручилаца.

Основне карактеристике
Лабораторија врши испитивања функционалних и електричних карактеристика наведених система и/или склопова и подсистема за надзор и управљање. У Лабораторији се одвијају и следеће активности:
 • услуге консалтинга у области планирања, координације и реализације истраживања и развоја: радио релејних уређаја, система, мрежних елемената за надзор и управљање, и радио уређаја за канални пренос, мрежног  радија и радија за  пренос у PPS-у;
 • пројектовање и умеравање: стационарних и покретних  радио релејних система веза и покретних радио уређаја и система;
 • интеграција телекомуникационих уређаја и опреме;
 • модификација средстава везе старије генерације, итд.
Техничке могућности
Лабораторија располаже одговарајућом мерном опремом за мерења и анализу резултата испитивања:
 • РФ снаге,
 • фреквенције,
 • спектралних карактеристика РФ сигнала,
 • фактора шума,
 • осетљивости и селективности пријемника,
 • аналогне и дигиталне модулације, преноса у PPS,
 • карактеристика и квалитета мултиплексног сигнала,
 • карактеристика RF и MF филтера, модема,
 • карактеристика и квалитета интерфејсних прикључака,
 • функционалних и електричних карактеристика елемената мреже, и других електричних карактеристика уређаја и система веза унутар фреквенцијског опсега до 18 GHz и битских брзина до 8448 kbit/s.
Лабораторија је оспособљена за испитивања према методама дефинисаним националним и међународним стандардима (SRPS, SRPS ISO, ISO, ITU-T, ETSI и др.).

Референце

У Лабораторији су развијени и израђени прототипови:
радио релејних уређаја малог и средњег капацитета преноса у фреквенцијском опсегу 200 до 2300 MHz;
 • мултиплексних уређаја битских брзина до 2048 kb/s;
 • уређаја за дигитално проспајање мултиплексних сигнала у транзитној равни дигиталне синхроне мреже;
 • уређаја и елемената фибер-оптичких система веза (модеми, оптички каблови, оптички конектори).
 • радио уређајa за аналогни и дигитални пренос у VF и VVF радио опсегу 1,5 MHz до 30 MHz и 30 MHz до 88 MHz;  RUP – 2,
 • радио уређајa за пренос у  PPS  са фреквенцијским скакањем у VVF радио опсегу 30 MHz до 88 MHz;  RU – 5,
 • интерком системa UK-19S и UK-20S (уређај за међусобни разговор -UMR за тенкове  T-55 и T-72MBT),
 • радиоподсистемa за управљање метама – KORS, добио златну медаља Никола Тесла на међународном сајму иновација  2007. године.

МЕНИ