ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ

Лабораторија је специјализована за:

 • истраживање и развој енергетских материјала (експлозива, пиротехничких смеша, барута, сагорљивих елемената муниције, хомогених и хетерогених ракетних горива и погонских пуњења ракетних мотора),
 • освајање нових и усавршавање постојећих технологија израде, прераде, лаборације и делаборације експлозива, експлозивних и пиротехничких смеша, барута и ракетних горива,
 • производњу експлозива, експлозивних и пиротехничких смеша, барутних пуњења пиропатрона и погонских пуњења ракетних мотора избацивих пилотских седишта, погонских пуњења ракетних мотора и пуњења генератора гаса артиљеријске муниције,
 • одређивање хемијских, физичких, механичких, енергетских, кинетичких, термијских, горивних, детонационих и структурних карактеристика енергетских материјала,
 • процену стабилности (хемијске, механичке и балистичке) пиротехничких елемената, експлозивних, погонских и гасогенераторских пуњења и могућности продужења њиховог рока употребе,
 • развој и увођење нових метода карактеризације енергетских материјала,
 • пружање техничке помоћи, експертска испитивања, давање стручних мишљења и сарадњу са домаћим и иностраним институцијама у области енергетских материјала.

 

Делокруг рада

Лабораторија за енергетске материјале обједињује следеће лабораторије:

 • Лабораторију за експлозиве,
 • Лабораторију за пиротехнику,
 • Лабораторију за чврста ракетна горива,
 • Лабораторију за испитивање енергетских материјала и
 • Техникум за енергетске материјале.

Главне активности у Лабораторији за енергетске материјале су:

 • одређивање физичких, хемијских и механичких карактеристика енергетских материјала,
 • одређивање енергетских, кинетичких и термохемијских карактеристика енергетских материјала,
 • мерење карактеристика ударног, детонационог таласа и таласа сагоревања,
 • освајање нових и усавршавање постојећих експерименталних метода карактеризације енергетских материјала,
 • статичка испитивања ракетних горива у експерименталним ракетним моторима,
 • аналитичка испитивања енергетских материјала,
 • испитивање хемијске стабилности и века употребе енергетских материјала,
 • израда софтвера за извођење опита и обраду резултата испитивања,

 

 • израчунавање термохемијских карактеристика барута и ракетних горива, као и прелиминарно пројектовање погонских пуњења,
 • истраживање и развој енергетских материјала,
 • освајање нових и усавршавање постојећих технологија израде, лаборације и делаборације енергетских материјала,
 • производња енергетских материјала.

 

Мерна опрема и инструменти

Лабораторија је опремљена различитим уређајима који омогућавају израду и потпуно испитивање енергетских материјала, (реактори, миксери, ваљци, пресе, станице за ливење, коморе за умрежавање, млинови, хроматографи, калориметри, специјалне модификације затворених судова, различити експериментални ракетни мотори, уређаји за притискивање и истезање и специјални алати за њих, уређаји за испитивање осетљивости експлозивних материја на механичке импулсе, ултрабрза камера, осцилоскопи, извори напајања мерних сонди, сонде за мерење карактеристика детонационог таласа, итд.). Користе се опрема и инструменти познатих светских произвођача.

 

Могућности испитивања

Лабораторија за енергетске материјале намењена је за:

 • одређивање свих релевантних својстава енергетских материјала,
 • извођење стандардних и сертификационих испитивања,
 • развој и примену нових метода карактеризације,
 • развој специфичне опреме и софтвера за реализацију испитивања,
 • рачунарски подржано пројектовање у области формулације и технологије израде барута, ракетних горива и експлозива.

 

Референце:

 • Експлозиви разорног, рушећег и термобаричног ефекта за бојеве главе за ракете, артиљеријску муницију свих калибара са тренутно фугасним и кумулативним пројектилима,
 • Кутије активног оклопа за балистичку заштиту тенка (М-84 ТЕНК И М-84 А ),
 • Бројне пиротехничке смеше за стрељачку и поткалибарну муницију,
 • Припалне смеше за двобазна и композитна погонска пуњења,
 • Пиропатроне за одбацивање поклопца кабине МИГ-29,
 • Разни типови барута,
 • Полусагорљива чаура за муницију 125 mm,
 • Погонска пуњења избацивог и маршевског ракетног мотора и гасогенератора за: СТРЕЛУ 2М, ГРОМ (ГРОМ АС), ПЛАМЕН (РАКЕТНИ СИСТЕМ 128 мм ПЛАМЕН), ЗОЉУ(ЗОЉА), ОСУ(ОСА), ОГАЊ(ОГАЊ), ОРКАН(ОРКАН), МАЉУТКУ, СТРЕЛУ 10, БУМБАР,
 • Композитно ракетно гориво за противградну ракету КПГР,
 • Пиротехнички елементи и барутна пуњења за избацивa пилотскa седиштa КМ-1, К-36 DM, МКYU10 LB

МЕНИ