ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКУ КОМПАТИБИЛНОСТ И АНТЕНСКА МЕРЕЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКУ КОМПАТИБИЛНОСТ (ЕМЦ) И АНТЕНСКА МЕРЕЊА
У њој се истражују  и развијају техничка решења за постизање ЕМЦ и метода испитивања карактеристика ЕМЦ електронских, електричних,и оптоелектронских и електромеханичких уређаја који треба да су у сагласности са војним и међународним цивилним стандардима.

Уједно, лабораторија се бави дизајном, развојом и анализом антена, односно антенских система, прилагодних елемената (чланови за симетрирање, прелази, каблови, итд.) и осталих антенских уређаја за потребе Војске Србије и екстерних наручилаца. Мерења се врше у затвореном или отвореном простору. Појачање тј. директивност антена се одређују помомоћу расподеле струје за велике таласне дужине (до 30 MHz) и помоћу анализатора микроталасних мрежа за више фреквенцијеи. Мерни прибор омогућава мерња од 1.5 MHz до 2500 MHz.

Мерна опрема и инструменти

Лабораторија је опремљена специјалном мерном и испитном опремом коју чине:
 
•    Фарадејев кавез,
•    ТЕМ-комора,
•    мерачи сметњи и јачине ЕМ поља,
•    РФ и микроталасни нискошумни предпојачавачи,
•    аудио и РФ појачавачи снаге,
•    генератор EMINE са антеном,
•    систем за мерење јаких ЕМ поља,
•    анализатори мрежа,
•    калибрисане пријемне антене,
•    калибрисане струјне сонде,
•    предајне антене,
•    интерфејс сензора и преклоне јединице

као и конвенционална опрема за мерење и испитивање која обухвата:

•    изворе сигнала и сигнал-генераторе,
•    импулсне генараторе,
•    анализаторе спектра,
•    аудио и модулационе анализаторе,
•    мераче фактора шума и снаге,
•    дигиталне волтметре, бројаче и осцилоскопе.

Формирано је више аутоматских, компјутерски управљаних система за испитивање емисија и имуности ЕМЦ са циљем  да се смањи време извршења и повећа тачност мерења. Да би се омогућила будућа лакша проширења и адаптације на различите процедуре мерења при развоју софтвера узети су у обзир модуларност и разноврсност. Ови аутоматски системи погодни су за обављање следећих мерења и испитивања:

•    мерење емисија у опсегу фреквенција 10 kHz до 18 gHz,
•    мерење кондукционих сметњи у опсегу фреквенција од 100 Hz до 1 gHz,
•    мерење  имуности  у  опсегу   фреквенција   од 10 kHz до 1 gHz,
•    мерење кондукционих сметњи у опсегу фреквенција од 100 Hz до 400 mHz,
•    мерење слабљења Фарадејевог кавеза у опсегу фреквенција од 10 kHz до 1 gHz,
•    мерење фактора антена малих антена и сензора.

 
Могућности испитивања


Лабораторија за ЕМЦ и антенска мерења може да понуди следеће услуге:
• испитивање карактеристика ЕМЦ електронских, електричних,и оптоелектронских и електромеханичких уређаја,
• мерење електричних карактеристика антена и осталих антенских уређаја,
• мерење слабљења Фарадејевих кавеза,
• мерења и испитивања развијених уређаја,
• брза провера ЕМЦ карактеристика,
• техничке консултације у свим фазама истраживања и развоја,
• драгоцене, пратичне савете о могућим решењима и
• помоћ у избору и имплементацији могућих решења.
 Треба напоменути да је ова лабораторија једина у земљи у којој се  врше испитивања имуности према кондукционим  сметњама и пољу сметњи.

Референце

Лабораторија за ЕМЦ и антенска мерења укључена је у истраживање и развој готово свих уређаја и система у Војнотехничком институту, као што су:
• борбена и неборбена возила (борбено возило пешадије бвп м -80 И 80А),
• вишецевни ракетни бацачи(ОГАЊ, ОРКАН, ПЛАМЕН),
• вођене ракете(ГРОМ АС),
• системи за управљање ватром,
• разни мобилни системи у кабинама,
• телекомуникациони уређаји и системи,
• радио-ометачки системи,
• оптоелектронски уређаји.

Што се тиче антена, истражена су и развијена следећа средства:
• Радио гониометарски антенски низ за фреквенцијски опсег од: 20-150 MHz и 150-500 МHz;
• Широкопојасне антене АТ-98 и АТ-99, за преносне радио-уређаје са фреквенцијским скакањем;
• Антене АТ-100, АТ-101 и АТ-103 за превозне радио-уређаје са фреквенцијским скакањем, а које се монтирају на борбена и  неборбена возила;
• Ускопојасна HF антена АТ-27Т, која се монтира на возило за рад у сационарним и мобилним условима;
• Истраживање и израда функционалног модела аутоматског антенског прилагођења, за 1КW и за 30W, 100W, и за 1КW, 1.5-30 MHz
• Развој кишобран антене АТ-45, 1.5-30 MHz
• Развој антенског пријемног система и антене АТ-37, 1.5-30 MHz

МЕНИ