ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХЕМИЈСКО-НУКЛЕАРНУ ЗАШТИТУ

ХЕМИЈСКО-НУКЛЕАРНА ЗАШТИТА

Делатност

Верификација материјала и средстава личне НХБ заштите кроз испитивање функционално-безбедносних карактеристика и физичко-механичких карактеристика.

Услуге

Развој заштитних респираторних средстава, развој материјала и средстава за личну НХБ заштиту тела, испитивање квалитета материјала и заштитних респираторних средстава и одеће за војну и цивилну намену.

Референце

Производи које је развила Лабораторија за НХБ заштиту су: заштитне маске, заштитни огртачи и комбинезони, филтрирајућа одела, заштитне чизме и рукавице.


РАДИОМЕТРИЈA И ДОЗИМЕТРИЈA ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

Делатност

Гамаспектрометријско одређивање садржаја радионуклида у узорцима животне средине и узорцима грађевинског материјала, истраживања у областима филтрације и респираторне заштите од радиоактивног аеросола, процеса радионуклидне фиксације и кретања кроз саставне делове екосистема у загађеним областима, верификациона испитивања радиолошких карактеристика уређаја за детекцију и дозиметрију јонизујућих зрачења, истраживање нових метода радиоактивне деконтаминације површина и испитивање ефикасности материја за деконтаминацију.

Услуге

Квалитатвне и квантитативне анализе радионуклида у узорцима земље, воде, ваздуха, хране и грађевинског материјала, испитивање деконтаминабилности различитих материјала и ефикасности материја за радиолошку деконтаминацију.AНАЛИЗA ВИСОКО ТОКСИЧНИХ МАТЕРИЈА И ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ДЕТЕКЦИЈЕ И ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ

Делатност

Квантитативно-квалитативна анализа, детекција и деконтаминација високо токсичних материја (ВТМ) и других опасних материја у ваздуху и води, поступак рециклаже и пречишћавања онечишћених течних хемикалија.

Услуге

Развој средстава за детекцију и деконтаминацију и средстава за пречишћавање воде за пиће, испитивање квалитета материја за деконтаминацију, анализа токсичних и других опасних материја и пречишћавање онечишћених органских растварача.

Референце

Главни производи које је развила лабораторија су: средства за детекцију високотоксичних и осталих токсичних материја, средства и материје за деконтаминацију, лични прибори за деконтаминацију и системи за пречишћавање воде за пиће.


ПРИМЕЊЕНА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА


Делатност

Испитивање оптичких и спектралних карактеристика природних и вештачких материјала за потребе развоја и контроле производње маскирних средстава (маскирних боја, мрежа, униформи итд.): спектралне рефлексије, трансмисије, абсорпције и површинског сјаја. Лабораторија обавља и метролошку делатност у области оптичких величина.

Услуге

Развој на подручју маскирних материјала и техника (дефинисање маскирних захтева за војна средства и опрему), испитивања спектралних особина маскирних материјала и средстава (боје, тканине, пластифициране тканине, синтетичке фолије), индустријских материјала и производа (оптичка стакла, филтери, обојена пластика)

МЕНИ