ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНФОРМАТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
 
 

Провера испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу заснована је на следећим принципима:

ОПШТЕ

 • Пружамо  услуге тестирања и сертификације опреме у индустрији игара на срећу
 • Тим ВТИ, који је оријентисан на потребе  клијената, чине  квалификовани иинжењери, математичари и ревизори информационих система, као и регулатори игара на срећу који имају право знање и искуство у данашњим водећим технологијама.
 • Непристрасна улога,
 • Процедуре, вештине, људи и посвећеност осигуравају клијентима да ће ВТИ,  као партнер, испунити њихове потребе.
 • Знамо како изградити, тестирати и потврдити модерна решења игара на срећу,
 • Издајемо сертификате за произвођаче опреме за игре на срећу, као и основна и допунска уверења приређивачима игара на срећу,
 • Тестирање  опреме за приређивање игара на срећу врше се у лабораторији, а за неке сегменте, користећи мобилну опрему, непосредно код приређивача.
 • Провера процеса који се одвијају у току игре на срећу, врши се директним увидом у генерисане податке на серверу приређивача,
 • Користе се савремене методологије испитивања и провере.
 • Посебан значај се даје провери квалитета апликативног софтвера и безбедности информација.
 • Документи Система Менаџмента Квалитетом ВТИ-а (ДСМК), штите интересе приређивача, играча и државе.
 • Уважају се сви протоколи преноса података у процесима игара на срећу који тренутно егзистирају на нашем тржишту.
ВИШЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

 

 

МЕНИ