ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АКУСТИКУ, ХИДРОАКУСТИКУ И СЕНЗОРЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АКУСТИКУ, ХИДРОАКУСТИКУ И СЕНЗОРЕ је формирана је са циљем да обезбеди експерименталну подршку у  развоју, примени и услугама у области акустике, хидроакустике и сензора. Активности која се проводе у лабораторији могу се систематизовати на следећи начин:

  • испитивање и баждарење различитих типова акустичких и хидроакустичких уређаја и сензора;
  • испитивање система за акустичку и хидроакустичку локализацију и идентификацију звучних извора;
  • мерења израченог шума пловних објеката;
  • мерења амбијенталног шума река, језера и мора;
  • развој и испитивање техничких система и оружја чији је рад заснован на примени звука.

 

Главне особине и обележја

 

У лабораторији се користе бројни мерни уређаји који су одабрани због своје прецизности и поузданости. Између осталих, Лабораторија поседује различите типове класичних модела анализатора, спектралних анализатора, појачавача и појачавача снаге, појачавача за кондиционирање сигнала, мераче нивоа звука, претвараче, као што су:

 

  • Обележивач фреквенције,
  • Ускопојасни анализатор сигнала у реалном времену,
  • Хетеродински анализатор,
  • Мерни појачавач,
  • Окретни сто,
  • Систем за вишеканалну аквизицију података,
  • Преносиви систем за аквизицију података,
  • Генератори таласних облика,
  • Неусмерени широкопојасни хидрофони (до 120 kHz) за експерименте и мерења у базенима и у отвореним воденим просторима,
  • Предпојачавачи и мерни појачавачи и појачавачи снаге,
  • Мерачи нивоа звука,
  • Комора за акустичка и електроакустичка испитивања свих типова слушних апарата и малих микрофона у опсегу фреквенција од 150 до 5000 Hz,
  • Вештачка глава,
  • Вештачко ухо,
  • Рачунарска инфраструктура (дестоп/портабл), и др.
  • Полигон на реци је интегрални део лабораторије.

 

Испитивање и калибрација

 

Лабораторија врши испитивања у различитим областима акустике и хидроакустике:

  • Електроакустика,
  • Аудиометријска мерења (вештачко ухо),
  • Акустика просторија,
  • Провера функционалних карактеристика хидроакустичких уређаја (ехо дубиномера, пројектора, акустичких мерних линија и др.).
  • Испитивање осетљивости и усмерености хидрофона,
  •  Шум амбијента река, језера и морских водених реона и др.

Лабораторија се перманентно опрема са циљем унапређења процеса мерења коришћењем савременог хардвера и софтвера.

 

Развијени и производи у развоју

 

Најважнији производи који су развијани и испитани у оквиру Лабораторије су:

  • Систем за локализацију и идентификацју звучних извора,
  • Специјални типови минских хидрофона,
  • Хидроакустичке мерне линије,
  • Електронски склопови за обраду акустичких сигнала,
  • Развој алгоритама за хидроакустичку детекцију пловних објеката,
  • Примена микропроцесора и процесора у обради акустичких и хидроакустичких сигнала и др.

 

Могућности испитивања

 

  • Испитивање слушних и њима сличних уређаја,
  • Испитивања у области акустике просторија,
  • Испитивања у области електроакустике,
  • Испитивање, пројектовање и развој различитих типова   хидроакустичких мерних линија,
  • Испитивање хидроакустичке опреме,
  • Испитивање хидроакустичких детекционих система,
  • Мерење и испитивање израченог хидроакустичког шума пловних објеката,
  • Мерење буке на пловним објектима,
  • Мерење и испитивање амбијенталног шума мора  и река и др.

 

Референце

За потребе Војске развијено је: неколико типова морнаричких мина (МНС-М.90 и МНЛП-М.90), систем за локализацију и идентификацију звучних извора, два типа хидроакустичких претварача. Такође, извршена су мерења амбијенталног шума река Дунава, Саве и Тисе, као и мерења хидроакустичких сигнатура више типова ратних бродова и подморница и др.

Лабораторија пружа услуге и другим корисницима. Тако је за потребе ЈРБ-Београд извршено мерење буке на речном теретном броду "Делиград".

МЕНИ