ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АКУСТИКУ, ХИДРОАКУСТИКУ И СЕНЗОРЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АКУСТИКУ, ХИДРОАКУСТИКУ И СЕНЗОРЕ је формирана је са циљем да обезбеди експерименталну подршку у  развоју, примени и услугама у области акустике, хидроакустике и сензора. Активности која се проводе у лабораторији могу се систематизовати на следећи начин:

 • испитивање и баждарење различитих типова акустичких и хидроакустичких уређаја и сензора;
 • испитивање система за акустичку и хидроакустичку локализацију и идентификацију звучних извора;
 • мерења израченог шума пловних објеката;
 • мерења амбијенталног шума река, језера и мора;
 • развој и испитивање техничких система и оружја чији је рад заснован на примени звука.

 

Главне особине и обележја

 

У лабораторији се користе бројни мерни уређаји који су одабрани због своје прецизности и поузданости. Између осталих, Лабораторија поседује различите типове класичних модела анализатора, спектралних анализатора, појачавача и појачавача снаге, појачавача за кондиционирање сигнала, мераче нивоа звука, претвараче, као што су:

 

 • Обележивач фреквенције,
 • Ускопојасни анализатор сигнала у реалном времену,
 • Хетеродински анализатор,
 • Мерни појачавач,
 • Окретни сто,
 • Систем за вишеканалну аквизицију података,
 • Преносиви систем за аквизицију података,
 • Генератори таласних облика,
 • Неусмерени широкопојасни хидрофони (до 120 kHz) за експерименте и мерења у базенима и у отвореним воденим просторима,
 • Предпојачавачи и мерни појачавачи и појачавачи снаге,
 • Мерачи нивоа звука,
 • Комора за акустичка и електроакустичка испитивања свих типова слушних апарата и малих микрофона у опсегу фреквенција од 150 до 5000 Hz,
 • Вештачка глава,
 • Вештачко ухо,
 • Рачунарска инфраструктура (дестоп/портабл), и др.
 • Полигон на реци је интегрални део лабораторије.

 

Испитивање и калибрација

 

Лабораторија врши испитивања у различитим областима акустике и хидроакустике:

 • Електроакустика,
 • Аудиометријска мерења (вештачко ухо),
 • Акустика просторија,
 • Провера функционалних карактеристика хидроакустичких уређаја (ехо дубиномера, пројектора, акустичких мерних линија и др.).
 • Испитивање осетљивости и усмерености хидрофона,
 •  Шум амбијента река, језера и морских водених реона и др.

Лабораторија се перманентно опрема са циљем унапређења процеса мерења коришћењем савременог хардвера и софтвера.

 

Развијени и производи у развоју

 

Најважнији производи који су развијани и испитани у оквиру Лабораторије су:

 • Систем за локализацију и идентификацју звучних извора,
 • Специјални типови минских хидрофона,
 • Хидроакустичке мерне линије,
 • Електронски склопови за обраду акустичких сигнала,
 • Развој алгоритама за хидроакустичку детекцију пловних објеката,
 • Примена микропроцесора и процесора у обради акустичких и хидроакустичких сигнала и др.

 

Могућности испитивања

 

 • Испитивање слушних и њима сличних уређаја,
 • Испитивања у области акустике просторија,
 • Испитивања у области електроакустике,
 • Испитивање, пројектовање и развој различитих типова   хидроакустичких мерних линија,
 • Испитивање хидроакустичке опреме,
 • Испитивање хидроакустичких детекционих система,
 • Мерење и испитивање израченог хидроакустичког шума пловних објеката,
 • Мерење буке на пловним објектима,
 • Мерење и испитивање амбијенталног шума мора  и река и др.

 

Референце

За потребе Војске развијено је: неколико типова морнаричких мина (МНС-М.90 и МНЛП-М.90), систем за локализацију и идентификацију звучних извора, два типа хидроакустичких претварача. Такође, извршена су мерења амбијенталног шума река Дунава, Саве и Тисе, као и мерења хидроакустичких сигнатура више типова ратних бродова и подморница и др.

Лабораторија пружа услуге и другим корисницима. Тако је за потребе ЈРБ-Београд извршено мерење буке на речном теретном броду "Делиград".

МЕНИ