ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

Намена лабораторије су испитивања и мерења у области електричних машина (различите врсте електромотора и електромагнета једносмерне и наизменичне струје, као и специјалне електричне машине:микромотори, жиромотори, индуктивни сензори угла итд.), електроагрегата, укључујући превозне и преносне електроагрегате, једносмерне и наизменичне струје, опште и специјалне намене,  и електроенергетских саставних делова (прекидачи, осигурачи, контактори, конектори итд.).

 

Основне делатности

Лабораторија располаже искусним особљем и испитном опремом за обављање активности истраживања и развоја из следећих стручних области:

Електричне машине

·         Развој, конструкција и испитивање електромотора једносмерне и наизменичне струје, снаге до 50 kW

·         Развој, конструкција и испитивање малих и специјалних електричних машина (индуктивни сензори угла, потенциометри, сервомотори,  жиромотори, корачни мотори, итд.)

·         Развој, конструкција и испитивање  електромагнета и електромагнетних уређаја (аутоматски осигурачи, контактори, релеа, и др.)

·         Испитивање и анализа магнетних материјала.

 Електроагрегати

·         Развој и испитивање преносних, превозних и стационарних електроагрегата једносмерне и  наизменичне струје, снага до 100 kW,

·         Развој и испитивање генератора једносмерне и наизменичне струје, снага до 10 kW,

·         Испитивање заштитне опреме, као што су осигурачи, прекидачи, уземљивачи итд.

Мерна и испитна опрема

Лабораторија је снабдевена савременом мерном и испитном опремом, од којих су најважније:

·         електромагнетне кочнице MAGTROL, USA

·         мерачи обртног момента ADAM SYSТЕМS, UK and HBM,

·         мерачи силе и помераја HBM, Germany

·         оптичка подеона глава ZEISS

·         брзи писач GOULD

·         магнетизер MAGNETECH

·         температурне коморе HERAUS, Germany

·         високонапонски испитивач изолације AVO Ltd, UK

·         дигитални ватметар DRANETZ, USA

·         испитни сто за генераторе SIEMENS

·         Жирафа

 

Преко 50 типова електромотора, електромагнета, конектора и  контактора, за тенк М-84

  

Пуњачи и пражњачи акумулатора: ПАР-9, ПАМК, ПАВК, ПУПР, ПРАК, спец. извори напајања, обртни и статички претварачи,

електромоторни погони, и др.

 

Термалне батерије за ракетне системе Стрела-2М, Стрела-10, Гром и др.

 

Тракциона оловна батерија тип 16ПрЕ490, за подморнице.

 

Могућности испитивања

·         Истраживање и развој у области деловања - електроагрегата и електричних машина;

·         Развој и испитивање електроенергетских система, уређаја и компоненти, укључујући и климатска и теренска испитивања;

·         Мерење различитих електричних и неелектричних величина и карактеристика (магнетне карактеристике, температура, обртни момент, сила, брзина обртања, померај, учестаност, угао итд.);

·         Испитивање и верификација електроенергетских система, уређаја и компоненти по захтеву купца.

 

Референце

Преносни електроагрегати:

  • Електроагрегат 0,5 kW АБ-0,5-12/24 И
  • Електроагрегат 1,5 kW АД-1,5-12 Ј
  • Електроагрегат 1,5 kW АБ-1,5-230
  • Електроагрегат 3,7 kW АД-3,7-230

Превозни електроагрегати:

  • Електроагрегат 7,5 kW АДП-7,5-3x400/230
  • Електроагрегат  15 kW АДП-15-3x400/230
  • Електроагрегат   30 kW АДП-30-3x400/230
  • Електроагрегат 100 kW АДП-100-3x400/230

 

Специјални електроагрегати:

Електроагрегат 17 kW  АДС-10/7 Ф50/400 за радар

МЕНИ