ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНСТРУКЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ МАТЕРИЈАЛЕ

Лабораторију за конструкционе и техничке материјале сачињавају  група за металне материјале и група за полимерне материјале и антикорозиону заштиту.

Основна делатност групе за металне материјале

 • Пројектовање нових конструкционих легура за војне и цивилне потребе на основу савремених светских искустава и сопствених истраживања.
 • Освајање нових технологија израде, прераде, обликовања, термичке обраде и спајање заваривањем металних материјала.
 • Контрола квалитета и карактеризација металних материјала класичним методама и процена интегритета конструкција методама механике лома.
 • Експертизе узрока ломова и отказа материјала и конструкција у току експлоатације.

Техничка опремљеност

механичка испитивања

 • Хидрауличне кидалице од 100, 250 и 600 кN, за статичка и динамичка испитивања (од -70°С до +1000°С).
 • Инструментирано Charpy клатно и падајући тег.
 • Мерење тврдоће (HB, HV, HRc) и микротврдоће.
 • Хабалица.
 • Високофреквентни пулзатор од 100 кN за заморна и динамичка испитивања материјала.

металографска испитивања

 • Припрема узорака механичким и електрохемијским путем и јонским снопом.
 • Скенирајући електронски микроскоп SEM/EDS.
 • Светлосни микроскопи са опремом за испитивање на повишеним температурама и системом за аквизицију, обраду и анализу слике.

испитивања без разарања

 • Рендген апарат од 200 kV.
 • Уређај за мерење дубине прслина.
 • Испитивањe пенетрантима.
 • Електрична проводљивост - Sigmatest D 2.068.
 • Ултразвучно испитивање.
 • Испитивање магнетним честицама.

термичка обрада

 • Коморне пећи за нормализацију, жарење и побољшање и рад у заштитној атмосфери.

Основна делатност групе за полимерне материјале и антикорозиону заштиту

 • Дефинисање састава пластичних, еластомерних и композитних полимерних материјала.
 • Пројектовање делова и компонената.
 • Развој и освајање технологија израде материјала за инхибирање погонских пуњења.
 • Израда и вулканизација гумених смеша.
 • Контрола квалитета и карактеризација полимерних материјала.
 • Развој нових и усавршавање постојећих метода за оцену корозионе постојаности материлала.
 • Анализа корозионих оштећења и продуката корозије.
 • Пројектовање антикорозионе заштите.

Техничка опремљеност

умешавање смеша:

 • Двоваљак.
 • HAAKE Вискометар.
 • Миксер.
 • Диспермант.
 • Брабендер умешивач.

реолошка испитивања:

 • Вулкаметар.
 • Вискозиметар по Монеy.

вулканизацију:

 • Пресе за пресовање.

физичко-механичка и топлотна испитивања:

 • Хидрауличне кидалице од 5 и 50 кN, за статичка и динамичка мерења на различитим температурама.
 • Тврдомер.
 • Апарат за ударну жилавост по Charpy.
 • Апарат за одређивање температуре омекшавања по Викату и топлотне постојаности по Мартенсу.

корозиона испитивања:

 • Коморе за убрзана испитивања (слана магла, индустријска атмосфера, влажна атмосфера).
 • Комора за испитивање термичке стабилности.
 • Озонска комора.
 • Ксенотест апарат.

испитивања без разарања:

 • УВ, ВИС, НИР Рефлексиони Спектрофотометар.
 • Стандардни сет инструмената за испитивања полимерних и металних превлака.

Могућност испитивања

 • Развој специфичних металних материјала: челика и Al легура високе чврстоће, легура бакра високе деформабилности и легура тешког метала на бази W.
 • Развој технологија обликовања металних материјала поступцима пластичне прераде, термичке обраде, заваривања и металургије праха.
 • Методе за карактеризацију структуре, анализу површина прелома и механичка испитивања (-196°С до +1000°С) у статичком и динамичком условима.
 • Израда нискограмског детонационог сечива (< 0,6 g/дужном m).
 • Pазвој и израда инхибиторских кошуљица.
 • Развој, примена и карактеризација специфичних полимерних материјала и АКЗ металним, неметалним (неорганским) и премазним материјалима на бази полимерних смола.
 • Образовање и оспособљавање инжeњера.

 

Референце

Носилац је свих активности у освајању материјала и поступака израде, производњи и верификацији бројних артикала војне намене, као што су: борбена и оклопна возила (БОРБЕНО ВОЗИЛО ПЕШАДИЈЕ БВП М80 И 80А), ракетни системи (ГРОМ А, ОГАЊ, ОРКАН, ПЛАМЕН), артиљеријско наоружање и муниција (САМОХОДНА ТОП-ХАУБИЦА 152мм НОРА Б 52), ваздухоплови (ГАЛЕБ, ОРАО, СУПЕР ГАЛЕБ), пловила, подморнице итд.

Лабораторија је у значајној мери учесвовала у утврђивању узрока оштећења и хаварија код низа средстава наоружања и војне опреме, као и машина и опреме за цивилни сектор.

МЕНИ