ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ОПТИКУ, ОПТОЕЛЕКТРОНИКУ И ЛАСЕРЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ОПТИКУ, ОПТОЕЛЕКТРОНИКУ И ЛАСЕРЕ

Намена лабораторије је мерење оптичких и фотометријских величина и параметара оптичких елемената и система, укључујући појачаваче слике, камере и мониторе, термовизијске системе, као и за карактеризацију профила Nd-YAG ласерског снопа.

Основне делатности 

 • Дефинисање концепције система и избор оптоелектронских сензора
 • Руковођење развојем, реализацијом и тестирањем оптичких и оптоелектронских уређаја
 • Истраживање и развој оптичких, оптоелектронских и ласерских уређаја, подсистема и компоненти
 • Дефинисање и постављање метода тестирања оптичких, оптоелектронских и ласерских уређаја, подсистема и компоненти

Лабораторија за оптоелектронику обухвата три области: оптика, оптоелектронику и ласерску технику.

Мерна и испитна опрема

Оптичка лабораторија је опремљена различитим типовима оптичких клупа (ASCANIA, GALILEO).

За мерења трансмисије оптичких система користи се мерни систем ODELTRAN и OTS 200.

За мерење паралелности оптичких површина користи се аутоколиматор NICON 6D.

На располагању су и различити додатни мерни инструменти као што су универзални интерферометар, спектрогониометар, електронски микроскоп, механички сферометар, микрофотометар, чврстотелни мономодни ласер, брзи фотодетектор у билском инфрацрвеном делу спектра и линеарно поларизовани He-Ne ласер.

За мерење модулационе преносне функције (MTF), проверу упарености оптичких оса и других карактеристика оптоелектронских система и компонената у видљивом и ИЦ делу спектра користе се мерни ситеми ODETA, OTS 200 и MS 300-X.

Постављено је више специјализованих мерних места за мерење појачања и резолуције појачавача слике, резолуције термовизијских уређаја, проверу карактеристика FPA и дивергенције ласерског снопа.

За истраживање у области интеракције ласерског снопа и материјала и ефекта расејања (scattering) користи се специјализована вакумска комора.

У области дигиталне обраде слике развијено је више наменских алгоритама обраде слике који су имплементирани у PC технологији.

Могућности сарадње

 Лабораторија за оптоелектронику може да понуди услуге и експертизу у области оптике, оптоелектронике и ласерске технике, а посебно у следећим активностима:

 • Дефинисању концепције система и избору оптоелектронских сензора
 • Управљању развојем, реализацијом и тестирањем оптичких и оптоелектронских уређаја
 • Развоју оптичких, оптоелектронских и ласерских уређаја, подсистема и компоненти
 • Дефинисању и постављању метода тестирања оптичких уређаја, подсистема и компоненти
 • Развоју алгоритама дигиталне обраде телевизијске и термовизијске слике
 • Дефинисању и постављању метода истраживања интеракције ласерског снопа и материјала и карактеризације расејања ласерског снопа са различитих површина.

Производи

Најважнији производи развијени у Лабораторији за оптоелектронику су:

 • Дневно/ноћни нишани
 • Дневно/ноћни извиђачки и нишански оптички системи који су примењени у различитим артљеријским оруђима и оклопним возилима
 • Ласерски даљиномери
 • Детектори ласерског снопа
 • Ласерски означавачи циља

МЕНИ