МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА (МЛ 11) основана је 1978.  Основне  делатности лабораторије су:

  • Развој, реализација, очување и одржавање секундарних и радних еталона;
  • Интеркомпарација еталона,
  • Преглед радних еталона и мерила,
  • Сервис и одржавање мерне опреме.

Основне карактеристике

Метролошка лабораторија се састоји од Лабораторије за неелектричне величине, Лабораторије за електричне величине, Лабораторије за оптичке величине и Сервиса и одржавања мерне опреме.

Лабораторија за неелектичне величине се састоји од лабораторија за силу и лабораторије за притисак.

Лабораторија за силу поседује секундарне еталоне  за еталонирање мерне  опреме у мерном опсегу од 2 KN до 100 KN.

Лабораторија за притисак поседује секундарне еталоне за еталонирање мерне опреме у мерном опсегу од 100 kPa до 350 Mpa ( од 1 бар до 3500 бар).

Лабораторија за електричне величине поседује секундарне и радне еталоне за: електрични напон, електричну струју, време и фреквенцију, електричну отпорност, електрични капацитет, индуктивност, импедансу, амплитудну и фреквентну модулацију, фазни угао, нелинеарно изобличење, слабљење, микроталасну снагу, стабилност фреквенције, и фазну шум.

Лабораторија за оптичке величине је опремљена са секундарним еталонима за еталонирање спектрофотометара, рефлектометара и филтера.

Један део метролошке лабораторије представља група за сервисирање и одржавање мерне опреме, компјутера и друге опреме.

 

Референце

Решењем о испуњавању услова за преглед мерне опреме инт.бр. 834-15 од 22. 09. 2009. године издатим од стране МО РС Метролошкој лабораторији МЛ 11 омогућено је обављање метролошке делатности у области одбране. Лабораторија је извршила послове еталонирање, сервисирања и одржавања великог броја мерне опреме за потребе   ВТИ-а, Војске Србије и корисника из цивилног сектора, као што су: аероваге, ваге за мерење масе возила и авиона (Орао, ГАЛЕБ, СУПЕР ГАЛЕБ),, мерни претварачи силе и притиска, дигитални мултиметри, ДЦ извори итд.

МЕНИ