ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РАКЕТНЕ МОТОРЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА РАКЕТНЕ МОТОРЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО специјализована је за мерење и обраду резултата, еталонирање мерних претварача, статичка испитивања ракетних мотора (РМ), климомеханичка испитивања, испитивање феномена сагоревања и испитивање рада ракетних мотора у симулираним летним условима.

 

Главне одлике и могућности

 

Лабораторија за статичка испитивања ракетних мотора, с једнокомпонентним, трокомпонентним и шестокомпонентним опитним столовима (ОС), опитним моторима и инсталацијама за симулирање висинских услова је смештена у објектима с наменски грађеним опитним просторима.

 

Активности у Лабораторији за мерење и обраду података подржавају опите сталним развојем мерних метода, непосредним мерењем и управљањем процесом и чувањем података у информационом систему.

 

Постојеће методе и опрема омогућују мерење потиска до 500кN, притиска у комори до 1000бар, убрзања до 200г, вакума до 0,050бар, при трајању појаве од 0,001с до 1800с. Једнокомпонентни опитни столови се користе за истраживачка и развојна испитивања. 

 

За испитивање управљања вектором потиска, саосности вектора потиска и промене масе и тежишта РМ користе се шестокомпонетни опитни столови.

 

Симулацијом летних услова се испитује утицај механичких оптерећења (инерцијална и хидростатичка) на процес сагоревања  и рад РМ (ротација око уздужне осе, центрифугална оптерећења и висински услови).

 

Испитивање сагоревања РМ је организовано у три области:

 • квазистационарно (брзина сагоревања, температурна осетљивост),
 • нестационарно (припаљивање, гашење, ерозија, вакум и поље убрзања)
 • нестабилно (Л нестабилност, осцилаторно сагоревање и прелазни режими).

Лабораторија за еталонирање поседује два примарна уређаја за еталонирање мерних претварача силе до 2кN и 100кN (тачности 10-5). Сила се мери мерним претварачима у опсегу од 1даН до 500кN са тачношћу од 0,1/0,25%. Мерни претварачи притиска покривају опсег од 0,1бар до 1000бар (тачност 0,25%). Поседује и мерне претвараче за мерење температуре, дужине, брзине, убрзања, броја обртаја и протока.

 

Лабораторија за климомеханичка испитивања поседује термокоморе (од -70°C до +140°C) и вибратор за тестирање синусном побудом и ударима (сила 360кN, брзина 1,5м/с и убрзање 100г) и ударима (сила 289,12кN, убрзање 70г у опсегу од 5Hz до 2400Hz).

 

Могућности испитивања

 • Испитивање ракетних мотора (пречника до 750мм, масе до 1.500кg, дужине до 6.000мм) на једнокомпонентним, трокомпонентним и шестокомпонентним ОС, ротационом ОС и центрифуги,
 • Примарно еталонирање мерних претварача силе (тачност 0,001% од 50N до 2кN и од 0,5кN до 100кN),
 • Софтвер за аквизицију и обраду података,
 • Климомеханичка испитивања,
 • Модална анализа,
 • Пренос технологија и обука.

 

Референце

 Неки од главних производа реализованих по сопственој технологији су:

 • Гасогенератори, РМ или целе погонске групе за ракетне системе:
 • Вишецевни ракетни систем 128мм М63 ПЛАМЕН (РАКЕТНИ СИСТЕМ 128 мм ПЛАМЕН)
 • Самоходни вишецевни ракетни систем 128мм М77 ОГАЊ (РАКЕТНИ СИСТЕМ 128 мм ОГАЊ)
 • Самоходни вишецевни ракетни систем 262мм М87 ОРКАН (РАКЕТНИ СИСТЕМ 262 мм ОРКАН),
 • Ракетни систем ваздух земља А77 ГРОМ (ГРОМ - А С),
 • Ручни бацач ракета 64 мм М80 Зоља (ЗОЉА), - Ручни бацач ракета 90мм М79 Оса (ОСА),
 • ПОС БД (ПОС БД),
 • ПОВР "МАЉУТКА",
 • ПОРС "БУМБАР",
 • Пилотско избациво седиште,
 • Брзи имитатор ваздушног циља
 • Стрела 2,
 • Стрела 10,
Ваздухопловне ракете (57мм "БР1" и "БР2", 128 мм "МУЊА") (МУЊА, РАКЕТА 57 И 2 57)итд.

МЕНИ