РЕФЕРЕНЦЕ

ТОП-ХАУБИЦА 152mm М84 „НОРА-А”

ТОП-ХАУБИЦА 152mm М84 „НОРА-А”

Развој оруђа НОРА почет је 1975. године. Полазни захтеви за систем оруђа НОРА били су да треба реализовати средство у коме ће бити отклоње¬ни главни недостаци хаубице 155mm М65 и топ-хаубице 152mm Д-20, односно:
- да се домет са класичним пројектилом повећа на 24km (код Х-155 М 65 је 14,9 km, а код ТХ-152mm Д-20 је 17,4km);
- да се приступи развоју нове муниције повећа¬ ног домета (28 до 30km);
- да оруђе поред новоразвијене муниције може да користи сву муницију ТХ-152mm Д-20;
- да се реализује широко поље дејства по висини (од -5° до +65°);
- да се оствари респективна брзина гађања, уво¬ ђењем полуаутоматског затварача, од 4 до 5 метака за минут (код Х-155mm М65 је 1 до 2 метка/мин).

У првој половини 1978. год. завршена је израда Програма реализације, монтажа и испитивање функционалног модела оруђа и модела пројектила са упуштеним дном.

Програм реализације је усвојен септембра 1978. године и донете су одлуке да се развој нас¬тави:
- израдом прототипа оруђа НОРА-А и пробних ко¬мада метка са разорним пројектилом (са упуш¬теним дном),
- израдом функционалног модела оруђа НОРА-Ц (варијанта са самосталним погоном и аутоматизованим функцијама опслуживања).

Прототип оруђа НОРА-А завршен је маја 1980. године када је пријављен ТОЦ-у за завршна испитивања. Како пробни комади муниције нису били завршени, употре¬бом балистичких трупаца на прототипу су проверени отпорност цеви и издржљивост оруђа. ТОЦ је завршио испитивање прототипа фебруара 1981. године. Оцењено је да је прототип успешно реализован и да је оруђе НОРА-А по својим карак¬теристикама на нивоу, у том тренутку, најновијих решења у свету.

Развој оруђа и метка је завршен 1984. године усвајањем у наоружање тадашње ЈНА. Након тога, приступило се усавршавању оруђа уградњом уређаја за потискивање пројектила и развојем балистичког решења артиљеријских оруђа калибра 152 mm великог домета, па је на оруђима нулте серије реконструисана барутна комора. Оруђе са реконструисаном барутном комором и његов метак усвојени су у наоружање 1989. године са ознаком М84Б1. Оруђе са потискивачем пројектила усвојено је у наоружање 1988. године са ознаком М84Б2.

ОСНОВНЕ ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Калибар    152,4 mm
Дужина цеви    6056 mm
Гасна кочница    двокоморна
Противтрзајући уређај    хидропнеуматски
Затварач    полуаутоматски, вертикални, клинасти
Маса на ватреном положају    6880 kg
Дужина на ватреном положају    9670 mm
Ширина на ватреном положају    5730 mm
Висина у маршевском положају    2160 mm
Висина ватрене линије    1385 mm
Клиренс    370 mm
Поље дејства по висини    од -5° до +63°
Поље дејства по правцу    ±25°
Највећа брзина гађања    6 мет/мин
Највећи домет са ТФ пројектилом 152mm М84ГГ    27000 m
Највећа почетна брзина пројектила    810 m/s
Број послужилаца    9
Време превођења из маршевског у борбени положај и обрнуто    3-5 минута
Вучно возило    ФАП 2026 БС/АВ (6х6)
Највећа брзина вучења    70 km/h

ОСТАЛЕ РЕФЕРЕНЦЕ

AУТОМАТСКА ПУШКА 7,62 mm M70 АБ2

AУТОМАТСКА ПУШКА 7,62 mm M70 АБ2

АУТОМАТСКЕ ПУШКЕ АП 7,62 mm M70 АБ2 користе ...

AУТОМАТСКА ПУШКА 5.56mm M21 A

AУТОМАТСКА ПУШКА 5.56mm M21 A

Пушка аутоматска 5,56 мм М21А служи за уништавање ...

ЛАКИ МИНОБАЦАЧ 120 MM М75

ЛАКИ МИНОБАЦАЧ 120 MM М75

Лаки минобацач 120 mm М75 намењен је за непосредну ...

MИНОБАЦАЧ 60 MM М70

MИНОБАЦАЧ 60 MM М70

Минобацач 60 mm М70 намењен је за непосредну ...

МИНОБАЦАЧ 82 MM M69A

МИНОБАЦАЧ 82 MM M69A

Минобацач 82 mm М69А намењен је за непосредну ...

MИНОБАЦАЧ 120 MM М95, ВЕЛИКОГ ДОМЕТА

MИНОБАЦАЧ 120 MM М95, ВЕЛИКОГ ДОМЕТА

Вучeни минобацач 120 mm М95, великог домета, ...

СТРАНА:1/3
>
 
1
2
3
ИДИ НА СТРАНУ: