РЕФЕРЕНЦЕ

ЛАКИ МИНОБАЦАЧ 120 MM М75

ЛАКИ МИНОБАЦАЧ 120 MM М75

Лаки минобацач 120 mm М75 намењен је за непосредну ватрену подршку сопствених јединица нивоа батаљона. Одликује се малом масом, респективним дометом, добрим маневром ватром, великом брзином гађања и покретљивошћу захваљујући разноврсним могућностима транспорта (почев од вуче моторним возилом на сопственом подвоску, товарења на четири товарна грла, запрежне вуче једним грлом, до преношења уз литице у планинском ранцу или транспорта хеликоптером). М75 је оруђе стандардног минобацачког дизајна са двоножцем и подлогом кружног облика. Облик и величина подлоге и дебљина зида цеви обезбеђују гађање употребом свих врста мина калибра 120 mm из овог оруђа, укључујући и активно-реактивну мину. На оруђе је уграђена нишанска справа НСБ-4Б са лактастим дурбином, која омогућава једноставно и једнообразно нишањење у свим условима бојеве употребе, без додатног извора напајања.

ТАКТИЧКО – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Калибар.............................................................................120 mm
Највећи домет:
- са разорном мином М62П5.................................................6060 m
- са разорном АР мином М77................................................9400 m
Најмањи домет...................................................................297 m
Пoље дејства:
- по висини........................................................................од +45о до +85о
- по правцу, без померања лафета.......................................6°
- са померањем лафета ......................................................360°, кружно
Дужина склопа цеви............................................................1690 mm
Брзина гађања:
- највећа ...........................................................................15 мина/min
- најмања...........................................................................9 мина/min
Маса оруђа:
- у маршевском положају.....................................................261 kg
- у борбеном положају.........................................................178 kg
Број послужилаца................................................................4 + 1
Време преласка из борбеног у маршевски положај.................30 s.

ОСТАЛЕ РЕФЕРЕНЦЕ

AУТОМАТСКА ПУШКА 7,62 mm M70 АБ2

AУТОМАТСКА ПУШКА 7,62 mm M70 АБ2

АУТОМАТСКЕ ПУШКЕ АП 7,62 mm M70 АБ2 користе ...

AУТОМАТСКА ПУШКА 5.56mm M21 A

AУТОМАТСКА ПУШКА 5.56mm M21 A

Пушка аутоматска 5,56 мм М21А служи за уништавање ...

ЛАКИ МИНОБАЦАЧ 120 MM М75

ЛАКИ МИНОБАЦАЧ 120 MM М75

Лаки минобацач 120 mm М75 намењен је за непосредну ...

MИНОБАЦАЧ 60 MM М70

MИНОБАЦАЧ 60 MM М70

Минобацач 60 mm М70 намењен је за непосредну ...

МИНОБАЦАЧ 82 MM M69A

МИНОБАЦАЧ 82 MM M69A

Минобацач 82 mm М69А намењен је за непосредну ...

MИНОБАЦАЧ 120 MM М95, ВЕЛИКОГ ДОМЕТА

MИНОБАЦАЧ 120 MM М95, ВЕЛИКОГ ДОМЕТА

Вучeни минобацач 120 mm М95, великог домета, ...

СТРАНА:1/3
>
 
1
2
3
ИДИ НА СТРАНУ: