ТЕКУЋИ ПРОЈЕКТИ

МУЛТИСЕНЗОРСКА ИНТЕЛИГЕНТНА ПЛАТФОРМА  МИП 11

МУЛТИСЕНЗОРСКА ИНТЕЛИГЕНТНА ПЛАТФОРМА МИП 11

Oсновна намена система МИП је пасивно извиђање, осматрање и аквизиција, покретних и непокретних објеката, у дневним и ноћним условима и условима смањене видљивости, из покрета или застоја.  Систем се састоји од више различитих сензора који истовремено осматрају простор од интереса и формира његову електронску слику у различитим деловима електромагнетног спектра. Добијена мултиспектрална слика сцене одговара стварној ситуацији у простору и може се у реалном времену дистрибуирати другим корисницима преко комуникационе мреже. Сензорски систем се поставља на робустне аутоматизоване телескопске стубове различитих величина и даљински управљане стабилисане и нестабилисане носаче са могућношћу прецизног покретања по правцу и елевацији. 

Систем интегрише следеће сензоре:
- пасивни сензор за видљиви део спектра (видео камера),
- пасивни сензор за ИЦ спектар (термовизијска камера),
- активни извор и пасивни сензор ласерског зрачења за мерење даљине до објекта (ласерски даљиномер),
- ГПС за одређивање координата сопственог положаја,
- дигитални компас за орјентацију, 

а опционо је могуће и интегрисати

- радар,
- звукометрију за прецизно одређивање извора звука,
- детектор радарског, ИЦ или ласерског зрачења,
- хемијски и биолошки детектор.

Систем МИП обавља следеће активности:

- детекцију објекта (добијање основног података о постојању објекта анализом електронске слике сцене),
- идентификацију објекта (добијање података о врсти и типу објекта анализом електронске слике сцене),
- гео-лоцирање (одређивање апсолутног или релативног положаја објекта у односу на ОЕ систем).
- активно увођење локације и података о објекту у географски информациони систем (ГИС).
- даљу дистибуцију података ка командно-информационом систему вишег нивоа

ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПРОЈЕКТИ

САМОХОДНА ХАУБИЦА 122mm „СОРА”

САМОХОДНА ХАУБИЦА 122mm „СОРА”

Самоходна хаубица калибра 122mm СОРА је намењена ...

СИСТЕМ ЗА ЗВУКОМЕТРИЈСКО ИЗВИЂАЊЕ - ХЕМЕРА

СИСТЕМ ЗА ЗВУКОМЕТРИЈСКО ИЗВИЂАЊЕ - ХЕМЕРА

НАМЕНАДетекција и лоцирање (процена координата) ...

ВФ ШИРОКОПОЈАСНИ РАДИО-ГОНИОМЕТАР (1.6 MHz – 30 MHz)

ВФ ШИРОКОПОЈАСНИ РАДИО-ГОНИОМЕТАР (1.6 MHz – 30 MHz)

ВФ широкопојасни радио-гониометар је брзо ...

СТРАНА:2/2
 
1
2
ИДИ НА СТРАНУ: